NABÍZENÉ SLUŽBY


Kovošrot, sběrna surovin Praha - výkup kovů

Naše společnost se zabývá zejména výkupem železných a neželezných kovů. Kovový odpad přebíráme a vykupujeme pro jeho další zpracování využití a recyklaci.V naši sběrně Vás obslouží ochotný personál, který převezme vaše kovy dle platné legislativy a aktuálního ceníku. Ceníky pro výkup jsou pravidelně aktualizovány a řídí se vývojem cen na burze a v jednotlivých huťích v ČR i zahraničí.

VÝKUP ŽELEZA

Jako železo je přebírán zejména plech, litina, silný materiál až do kategorie nad 1cm. Odpad má být čistý a jednodruhový. Rozměrnější nebo kombinované celky může naše obsluha dopracovat do žádoucího stavu- může být zohledněno v ceně.
Zejména nejsou přebírány plechovky od barvy, spreje, věci s olejovými náplněmi, nebo jimi znečištěné, pietní předměty, železniční vybavení, dopravní značky a kanály bez potvrzení odborné firmy. 

VÝKUP HLINÍKU ( AL )

Hliník je nemagnetický kov typické barvy. Při výkupu se dělí na plech a litý (případně profily, elektrovodný a další).
Je přebírán jako čistý jednodruhový materiál

VÝKUP A SBĚR BAREVNÝCH KOVŮ
VÝKUP MĚDI, BRONZU, MOSAZI ...

Jsou mezi dražšími barevnými kovy.
Také proto se velmi dbá na kvalitu přijímaných materiálů.
Výkup barevných kovů probíhá v neomezeném množství.

Ceny jednotlivých druhů barevných kovů jsou stanoveny dle aktuálních údajů burzy.

VÝKUP KABELŮ

Hledáte výkup kabelů za nejlepší cenu? Zajímá vás výkupní cena starých či nevyužitých kabelů a kabeláže?
Specializovaný kovošrot SURPAP TRANS s.r.o. se zabývá výkupem, tříděním a zpracováním kabelů. Zajišťujeme výkup kabelů za výhodných finančních podmínek. Máme vlastní techniku pro odvoz staré kabeláže.
Vykupujeme veškeré druhy kabelů. Podle výtěžnosti určíme cenu. Procentuální výtěžnost určujeme podle cca. 200 vzorků, které jsme průběžně vytvořili nebo podle katalogů kabelů. Často také určujeme obsah kabelů analýzou dovezeného vzorku.

Vykupujeme kabely, které dále recyklujeme na naší výrobní lince. Provádíme jak výkup starých Cu kabelů, tak i různých výrobních zmetků či nepotřebných zásob. Kabely roztřídíme na měděné, hliníkové, samonosné, se stíněním z hliníku, mědi nebo železa. A následně probíhá recyklace kabelů jejich předrcením na několika centimetrové kusy, které se poté po průchodu granulátory rozdrtí na kousky o rozměrech v řádu několika milimetrů (vše záleží na typu recyklovaných kabelů). Výsledná drť se za pomoci vibračních stolů a vzduchotechniky roztřídí na kovový granulát a plastový granulát.
Elektro kabely větších průměrů se nezpracovávají v granulačních linkách, ale za pomoci strojů se z nich párá izolace a vzniká tak tedy měděný nebo hliníkový drát a PVC nebo PE izolace.

Výkup měděných kabelů

Měděné kabely a žíly se nejdříve roztřídí na silné a slabé. Slabé kabely se rozdrtí a dále zpracují na granulační lince. Silné kabely se párají ručně na páračkách.

Výkup kabelů Praha Nabízené služby Kabely vykupujeme po celé ČR. Odvoz je možné domluvit z Prahy

Výkup PAPÍRU, ČASOPISŮ, LETÁKŮ ...

Na naší sběrně provádíme výkup papíru.
Papír vykupujeme roztříděný v čistém a suchém stavu ve dvou kategoriích:

- noviny, časopisy, letáky
- karton, lepenka

Suroviny shromažďujeme a předáváme k dalšímu zpracování v papírnách.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROMOTORŮ

Ve větších celcích jsou snadno oddělitelné a k předání samostatně. Nemají být spojeny s převodovkami, nebo litinovými nálitky.
Menší elektromotůrky bývají zabudovány v elektrozařízeních. Tam demontáž nedoporučujeme. Předejte raději celé zařízení a demontáž ponechte odborné firmě.

ZPĚTNÝ ODBĚR AKUMULÁTORŮ

Olověný akumulátor je sekundární galvanický článek s elektrodami na bázi olova, jehož elektrolytem je kyselina sírová.
Obsah akumulátoru je velice nebezpečný a zdraví škodliví .
Likvidaci ponechte odborné firmě - nám.

ZPĚTNÝ ODBĚR AUTOBATERIÍ

Překáží vám v garáži stará autobaterie? Musíte ve vašem voze vyměnit baterii a přemýšlíte, co udělat s tou starou? Autobaterie je nebezpečný odpad, ale my Vám za ně zaplatíme!
Neodhazujte autobaterie na žádnou černou ani povolenou skládku, nenechávejte ji pohozenou v lese. Cesta k nám se Vám úrčitě vyplatí!

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

Elektrický spotřebič je elektrické zařízení používané v domácnostech, v dílnách a pod. využívající ke své činnosti elektrickou energii. Zlikvidovat na pobočkách můžete veškeré zařízení odebírající elektrický proud např.: pračky, ledničky, sporáky, elektrické přímotopy, elektrické nářadí, počítače, televizory, mobilní telefony atd.

Kovošrot Praha, sběrna Praha, výkup kovů – SURPAP TRANS s.r.o. Tuklaty se zabývá výkupem železných a neželezných, barevných kovů a papíru. Vykupujeme zejména kabely, železo, plech, litinu, nerez, hliník, měď, bronz, mosaz, autobaterie, katalyzátory, chladiče, elektromotory, olovo, zinek, cín a další kovy.